Koolituskeskus Intensiivne OÜ
(reg.nr. 14855194)

“Õppige nii, et just kui te ei saaks iialgi targemaks; hoidke õpitut nii nagu oleks teil hirm seda kaotada” Confucius

Meie firma kui täiendõppe organisatsiooni vorm pakub reaalse organisatsiooni tegevuse jäljendamist, nagu täiendusõpe.

Ideid koolituseks me võtame hariduslikest tehnoloogiatest, mille rakendamise tulemuseks on formeerida profesionaalne kompetentsus, mis võimaldab tõsta meie kliendi konkurentsivõimelisust.

Koolituskeskus Intensiivne OÜ lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.

Majandustegevusteate nr. 214467
Tegevusluba: Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri käskkiri 27.01.2023 nr 1.1-3/23/16

Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Siduri tn 7, 11313
info@meisterlikkus.ee

Oleme Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Õppekeskond

Kontakttunnid toimuvad tervisekaitsenõuetele vastavas, hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis.
Igale osalejale on olemas personaalne töökoht, lauad ja toolid.
Ruumis on vajalik esitlustehnika, tahvel ja markerid, internetiühendusega arvuti. Samuti on võimalus kasutada sõnaraamatuid ja on olemas väike keeleõppijale suunatud raamatukogu.
Osalejal on soovituslik kasutada õpingutel: sülearvutit/tahvelarvutit/nutitelefoni.