Dmitry Bedyukhov

Lektors Description

Kõrgharidus: insener elektrik, Tallinna  Tehnikaülikool
Koolitaja: elektrienergia ja energeetika kursus