Arvutioskused kursus (Internet, Word, Excel, PowerPoint)

Arvutioskused kursus (Internet, Word, Excel, PowerPoint)

Tallinn

Kategooria:
 • Kirjeldus
 • Lisainfo

Kirjeldus

Arvutioskused kursus (Internet, Word, Excel, PowerPoint)

Õppe kogumaht: 40 ak. t. (millest 5 on teoreetiline õpe ja 35 praktiline õpe).

Õppekeel: vene keel.

Õppeesmärk: kursuse eesmärgiks on anda osalejatele arvutialaseid baasteadmisi ja oskusi tekstitöötlusprogrammis Microsoft Word, tabeltöötlusprogrammis Microsoft Excel ja esitlusprogrammis Microsoft PowerPoint.

Õpiväljundid: 

 • kasutab arvutit iseseisvalt algtasemel;
 •  koostab ja vormindab iseseisvalt lihtsaid tekstidokumente (sh CV, kaaskirja, sms kirjutamine);
 • allkirjastab dokumente digitaalselt.

Õppekava sisu: 

 • sissejuhatus;
 • tekstitöötlusprogramm (Word);
 • tabeltöötlusprogramm (Excel);
 • ID-kaardi kasutamine;
 • e-kirja koostamine ja saatmine;
 • MS PowerPoint’is ettekande loomine.

Hindamine: hindamine on mittedifferentseeritud (arvestatud/ mittearvestatud).

Õppekeskkonna kirjeldus: praktilised ülesanded ja testid.

Toimumise koht: Tallinn.

Koolitaja: Koolituskeskus Intensiivne OÜ kõikidel õpetajatel on erialane haridus ja/või täiskasvanutele õpetamise erialane kogemus

Õppekava: Arvutioskused kursus

Koolituse maksumus: 1000,00 €.

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018, 10.2018